Vortebiter.

Vortebiter er en av de største norske gresshoppeartene. Kroppen og vingene er grønne, rødaktige, brune eller grå med mørkere flekker. Arten trives i enger og beitemarker. Den er utbredt på Østlandet, Sørlandet og sydligste Vestlandet, men ser ut til å være i tilbakegang.

Vortebiter Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.