Stilkvepser: Synergus pallipes.

Synergus pallipes er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter flere gallvepsarter som verter. I Norge er arten utbredt på Østlandet.

Synergus pallipes Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.