Stilkvepser: Periclistus brandtii.

Periclistus brandtii danner ikke egne galler, men tilhører inkvilinene og parasitterer gallen til Diplolepis rosae og Diplolepis eglantariae. Arten skiller seg fra nærstående arter ved at den har heldekkende struktur på mesopleuron. I Norge finnes den nord til Trøndelag.

Periclistus brandtii (Ratzeburg 1831)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.