Vepser: Cynips divisa.

Cynips divisa er en relativt fåtallig art, men kan være lokalt vanlig. Gallene som sitter på undersiden av eikeblader ser ut som erter og blir rosa utover sommeren. Funn av vintergallen er kun registrert på Østlandet, mens sommergallen ennå ikke er funnet i Norge.

Cynips divisa Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.