Vepser: Biorhiza pallida.

Den store vingeløse hunnen til Biorhiza pallida kryper opp fra bakken og opp i eiketreet tidlig om våren. Hun finner en egnet knopp der hun legger en klase med ubefruktete egg. Knoppen utvikler seg til en svulstig sommergall full av larver som blir til hann- og hunnveps. Når en ny hunnen er paret, kryper hun ned i jorda og legger egg i eikerøttene som igjen gir opphav til rotgallen og en ny stor vingeløs hunn. I Norge er arten vanlig på Østlandet.

Biorhiza pallida (Olivier 1791)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.