Hoppekreps: Canthocamptus microstaphylinus.

Canthocamptus microstaphylinus er meget lik C. staphylinus, men er noe mindre og slankere. Det kan stilles spørsmål hvorvidt det er snakk om to forskjellige arter.

Canthocamptus microstaphylinus Wolf, 1905
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.