Stilkvepser: Solenopsis saudiensis.

Tyvmaur Solenopsis er ei stor slekt innen broddmaur Myrmicinae med ca. 200 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler. Artene er små og lever underjordisk, og gruppen er vanskelige taksonomisk. Noen store amerikanske arter med polymorfe arbeidere kalles "fire ants" – ildmaur, og er beryktet som aggressive maur med stikk som gir en brennende smerte. Flere tyvmaurarter regnes som invaderende pestarter.

Solenopsis saudiensis Sharaf & Aldawood, 2011
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.