Stilkvepser: Strumigenys membranifera.

Strumigenys er ei meget stor slekt innen broddmaur Myrmicinae med nesten 850 kjente arter som alle er rovdyr. Slekten er utbredt i tropiske og subtropiske områder i alle verdensdeler. Artene i slekten er svært karakteristiske gjennom sitt store trekantete til hjerteformete hode. Strumigenys membranifera er en liten, og lett kjennelig art, som er påtruffet nesten over hele verden, også i tempererte strøk.

Strumigenys membranifera Emery, 1869
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.