Ladegårdsslørsopp.

Ladegårdslørsopp er en karakteristisk, vakker art, som i Norge kun er kjent fra et par steder på Bygdøy, Oslo («Ladegårdsøen») og fra skjærgården i Bærum-Asker-Røyken. Antagelig er dette en av Europas sjeldneste slørsopper, med et tyngdepunkt i kalklindeskog i Norge og Sverige.

Ladegårdsslørsopp Cortinarius cordatae T.S. Jeppesen, Brandrud & Frøslev
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.