Hagejordmaur.

Hagejordmaur Lasius neglectus ligner i felt en lys utgave av svart jordmaur. Arten er på spredning i Europa og kan danne superkolonier som fortrenger andre maurarter. Den er påvist en gang i Norge sammen med importerte hageplanter.

Hagejordmaur Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.