Dueblå slørsopp.

Dueblå slørsopp er en stor art med gråblå farger, innvokst trådet-fibret hatt og med tykke, slireaktige velumrester på knollkanten på unge individer. Arten er knyttet mest til sesongfuktig kalkgranskog.

Dueblå slørsopp Cortinarius foetens (M.M. Moser) M.M. Moser
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.