Sporegullveps.

Chrysis parabrevitarsis er en meget sjelden art som i Norge kun er funnet en gang på Lista. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Euodynerus quadrifasciatus. Dette er en av de største Chrysis-artene og minner om Chrysis longula, men har to like lange sporer i enden av midt-tibiene.

Sporegullveps Chrysis parabrevitarsis Soon et al. 2021
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.