Steinfluer.

Steinfluene er en liten orden med vingede insekter som først og fremst forekommer nær vann. Nymfene lever i ferskvann, primært i hurtigrennende elver og bekker og i høyereliggende sjøer. De voksne steinfluene er dårlige flygere og flytter seg sjelden langt fra oppvekststedet. Både nymfer og voksne steinfluer er yndet føde for fisk, og mange av artene brukes som modell for sportsfiskernes forseggjorte fiskefluer.

Steinfluer Plecoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo