Rettvinger.

Rettvingene omfatter gresshopper og sirisser, og utgjør den nest største ordenen blant de hemimetabole insektene. Karakteristisk for de fleste rettvinger er at bakbeina er utviklet til kraftige hoppebein, og at insektet kan produsere hørbar lyd ved å gni enten bakbeinet mot framvingen eller framvingene mot hverandre. Rettvingene deles i to underordener: Ensifera, som i hovedsak omfatter løvgresshopper og sirisser, og Caelifera, som omfatter markgresshoppene. Alle rettvinger er landlevende og flertallet er planteetere.

Rettvinger Orthoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo