Tysbastfamilien omfatter 52 slekter av busker og trær med fiberrik bark og bøyelige skudd. Bladene er enkle og motsatte eller skruestilte. Blomstene mangler kronblad; det som ligner kronblad er fargete begerblad. Bare én slekt er representert i Norge: tysbastslekta Daphne.

Kilder

Elven R, Bjorå CS, Fremstad E, Hegre H og Solstad H (2023). Norsk flora. 8. utg. Samlaget, Oslo. 1255 s.

Plants of the World Online (POWO). Royal Botanic Gardens Kew. http://powo.science.kew.org/

Siden siteres som:

Fremstad E. Tysbastfamilien Thymelaeaceae Juss. https://www.artsdatabanken.no/Pages/364641. Lastet ned <dag.måned.år>