Artsorakel er en app fra Artsdatabanken som gir deg navnet på dyret, planten eller soppen du har tatt bildet av. Appen forteller deg også hvor sikker eller usikker den er på svaret den har gitt deg.

Appen er basert på kunstig intelligens, og en modell som er trent til å kjenne igjen bilder av arter. Hvor gode svar Artsorakel gir deg, er avhengig av bildene den har hatt å trene på, og kvaliteten på bildene du gir den. Den har ikke alltid rett, men blir stadig flinkere til å kjenne igjen arter. 

Artsorakel hjelper deg å identifisere arter som forekommer i norsk natur. Den kjenner ikke igjen bilder av mennesker eller husdyr, men kommer likevel med forslag til hvilken art den synes det ligner mest på, så du må gjerne prøve! 

Hvordan bruker du appen?

Appen er enkel å bruke. Du åpner den, og tar et eller flere bilder av en art med telefonen. Du kan også bruke et bilde du har liggende lagret på telefonen. Du kan velge å zoome inn på bildene, før du ber appen identifisere det den ser. Det kan hjelpe om du gir den flere bilder av samme individ fra ulike vinkler, eller bilder som viser ulike deler av individet.

Trykker du på "Om arten" kan du lese mer om arten Artsorakel har identifisert, på Artsdatabankens nettsider.

Du kan også velge å registrere artsobservasjonen din. Da trykker du "Rapporter funn", og føres videre til tjenesten Artsobservasjoner. Der må du registrere deg som bruker før du kan rapportere funnet ditt.

Hva skjer med bildene du laster opp?

Bildene du ber Artsorakel identifisere, samles ikke inn av appen eller Artsdatabanken. Du vil snart kunne velge å lagre bildene du har tatt i appen slik at du finner dem igjen senere. Bildene vil i det tilfellet fremdeles lagres kun på din mobil.

Hvor sikre er svarene til Artsorakel?

Artsorakel forteller deg hvor sikker eller usikker den er på svaret den har gitt deg. At den er veldig sikker betyr ikke nødvendigvis at resultatet er riktig. Artsorakelet prøver å sammenligne bildene dine med bilder den har sett før, men mange arter har den enten sett få eller kun dårlige bilder av. 
Aldri bruk Artsorakel til å vurdere om noe er giftig eller ikke.