Våren er i anmarsj, og selv om snøen fortsatt ligger noen steder, ryktes det at kartleggingssesongen allerede er i gang. I den forbindelse er feltveilederen og veilederen med beskrivelser av kartleggingsenheter for terrestrisk NiN-kartlegging oppdatert.

Skogbunn dekket av hvitveis Anemone nemorosa er et kjært vårtegn i store deler av landet.

Feltveilederen er tilpasset terrestrisk kartlegging i målestokk 1:5 000 og 1:20 000. Formålet med veilederen er å gjøre NiN-systemet mer tilgjengelig for både kartleggere, brukere og bestillere av NiN-kartdata. I den oppdaterte versjonen har de grafiske oversiktene med kartleggingsenhetenes plassering i det økologiske rommet fått ny layout og det er gjort mindre justeringer av teksten. I tillegg til de grafiske oversiktene inneholder veilederen prinsipper for kartlegging i felt, kriterier for gode naturtypekart, beskrivelser av sentrale begreper og tabeller i NiN, samt regler for hvordan naturtyper bør kartlegges.

Veilederen med beskrivelser av terrestriske kartleggingsenheter er tilpasset kartlegging i målestokk 1:5 000. Den inneholder beskrivelser av i alt 278 kartleggingsenheter: 227 i fastmarkssystemer, 50 i våtmarkssystemer og én i snø- og issystemer. Oppdateringen er hovedsakelig endringer i listene over diagnostiske arter og små justeringer av teksten. Det er gjort forsøk på å utdype forskjeller mellom kartleggingsenheter som kan være vanskelige å skille i felt. For artslistene er det fjernet og lagt til arter, artsnavn er oppdatert etter Artsnavnebasen, og noen arter har endret diagnostisk kode. Vær oppmerksom på at mye regional variasjon fremdeles ikke er fanget opp i artstabellene. De oppdaterte beskrivelsene og artslistene finner du også på artsdatabankens nettsider. Her kan du i tillegg se flere bilder av kartleggingsenhetene, noe som kan komme godt med under bestemmelse i felt.

 

Artsdatabanken ønsker alle NiN-kartleggere en god feltsesong!