Hogst av skog og fjerning av kantskog mot våtmark og ferskvann