En ru bunn på fast fjell, f.eks. en granittoverflate i rennende vann eller i en eksponert strandsone