Ofte finner forskerne fra Artsprosjektet det de leter etter, men ikke alltid. Og noen ganger finner de ting de slett ikke leter etter – og det kan være like verdifullt.

Tekst: Skjalg Woldstad

Artsprosjektet har i disse dager rullet og gått i 12 år. I løpet av denne tiden har 113 ulike prosjekter fått støtte for å kartlegge Norges ukjente artsmangfold. Resultatet er funn av over 3700 nye arter. Det blir i snitt 6 arter hver uke, eller nærmere 0,9 arter pr dag om du vil.

Å kartlegge arter i regi av Artsprosjektet er en målrettet jakt etter spesifikke arter og artsgrupper, med metoder og utstyr spesielt egnet for å finne disse. Og stort sett finner de som jobber for Artsprosjektet en god del av det de ser etter – om enn ikke alt.

Og så hender det seg i ny og ne at de finner ting de ikke lette etter – nye arter som hører til en helt annen slekt, familie eller til og med orden enn den prosjektet er satt til å kartlegge. Dette blir da nærmest som en "bifangst" å regne.

En ny parasittisk veps for Norge...

Det var nettopp dette som skjedde da Arnstein Staverløkk (Norsk institutt for naturforskning) og Frode Ødegaard (NTNU Vitenskapsmuseet) sist sommer var i felt på oppdrag fra Artsprosjektet. De to jobber med ikke mindre enn to prosjekter i regi av Artsprosjektet. Begge kartlegger parasittiske veps, men ulike grupper.

I en maurtue under en stein i en sørvendt helning i Risør, ble det "jackpot" for de to artsjegerne fra Trondheim. Der, i tua, kunne de plukke frem en parasittisk veps som aldri før er funnet i Norge – fluevepsen Tetramopria cincticollis. Artsprosjektet kunne notere seg for nok en art.

Fluevepsen er det vi kaller en myrmekofil art, eller maurgjest på godt norsk. Maurgjester er arter som godtas av maurene, og lever sammen med dem i tua.

Myrmekofil arter har gjerne noe å tilby maurene som en gjenytelse for husly, mat og beskyttelse i tua, som for eksempel søte sekreter de produserer. Vi vet ikke helt hva fluevepsen har å tilby, for det er gjort få funn av denne arten og det er derfor lite kunnskap om den. 

...og en bille som ekstrapremie

Men denne maurtua hadde også en annen hemmelighet å by på for de to forskerne. Helt uventet og veldig overraskende fant de nemlig en annen maurgjest kravlende sammen med maurene - en bitteliten bille. En nærmere sjekk viste at dette var Chennium bituberculatum, en art i underfamilien køllebiller - og en ny art for Norge også den.

Køllebilla Chennium bituberculatum er tidligere ikke funnet lengre nord enn Öland og Gotland.

Ren bonuskunnskap

For Artsdatabanken er alle funn som bidrar til å øke kunnskapen vår om naturmangfoldet like verdifulle, om de er et produkt av en planlagt kartlegging gjennom Artsprosjektet, eller som i dette tilfellet, er en uventet bifangst. Ja vi gleder oss kanskje litt ekstra, siden dette er en ren bonus i Artsdatabankens arbeid med å bygge kunnskap.