Det er ikke ofte et nytt pattedyr registreres i Norge. Er gullsjakalen en fremmed art?

Onsdag 24. februar kunne NRK fortelle at Statens naturoppsyn hadde fått bekreftet at en gullsjakal var observert i Lakselv i fjor sommer.

Miljødirektoratet uttaler i saken at de ønsker å felle individet, fordi det betraktes som en fremmed art. Artsdatabanken deler ikke vurderingen av at gullsjakalen er en fremmed art i Norge.

 

Viktig å vite hvordan den kom hit

Som nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold, gir Artsdatabanken blant annet ut Fremmedartslista. Den viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Gullsjakalen har ikke vært vurdert i denne listen tidligere, og vil trolig heller ikke bli vurdert i fremtiden.

Når vi vurderer hvilke arter som er fremmede i Norge, er det viktig å se på hvordan de har kommet hit. Arter har alltid spredt seg over landegrenser, men det er den menneskelige medvirkningen til spredningen som er avgjørende for definisjonen av en fremmed art, sier direktør i Artsdatabanken Bjarte Rambjør Heide.

Ikke en fremmed art

Måten Artsdatabanken vurderer fremmede arter på, følger internasjonale standarder. Blant annet behandler ikke EU gullsjakalen som en fremmed art. Dette fordi gullsjakalen, etter det vitenskapen har kunnet fastslå, har hatt en naturlig spredning nordover i Europa de siste årene uten hjelp av mennesker.

Det at nye arter blir observert i Norge er naturlig - det er likevel sjelden at det observeres nye pattedyr. Det bør ikke være automatikk i at nye pattedyrarter fjernes kun på den bakgrunn av at de er nye for Norge, når de ikke har kommet til landet gjennom bevisst eller ubevisst import.

Vi har ingen mening om hva forvaltningen skal foreta seg med gullsjakalen. Det kan være mange grunner til å felle den, som vi ikke kjenner til, men det at arten per definisjon er en fremmed art, er etter vår oppfatning ikke riktig. Individet bør derfor ikke felles på denne bakgrunn alene, sier Heide.

Registrer dine funn

Artsmangfoldet er i drastisk nedgang over hele verden på grunn av menneskelig påvirkning som klimaendringer, jakt, og arealendringer. Under slike forhold er det ikke overraskende at arter flytter på seg. Det er derfor mulig også å glede seg når artsmangfoldet i Norge får tilskudd, og legge til rette for at arter som naturlig søker til Norge får den beskyttelsen de behøver.

Artsdatabanken oppfordrer eventuelle andre som observerer gullsjakalen til å registrere sine funn i vår tjeneste Artsobservasjoner.