Denne isopoden, som heter Synscenus infelix, er en parasitt på hvitting Merlangius merlangus.

Parasittiske krepsdyr er allstedsnærværende i havet, men lite er kjent om diversiteten blant dem. Nå skal diversiteten til parasittene i gruppene hoppekreps, isopoder og Thecostraca undersøkes i fjordene på Vestlandet. Arter i disse gruppene parasitterer ofte på fisk og større krepsdyr.

Marine parasittiske krepsdyr finns overalt i det marine miljøet, og kan ha viktige økologiske funksjoner. Det finnes krepsdyr i mange av de store og viktige krepsdyrgruppene, som Ascothoracida, Branchiura, Thecostraca, Copepoda, Isopoda, Ostracoda, Amphipoda, Pentastomida og Tantulocarida. Hovedfokus i dette prosjektet skal være på hoppekreps Copepoda, isopoder og Thecostraca, som er underklassen hvor rur hører hjemme. Felles for disse tre gruppene er at lite er kjent om biodiversiteten og utbredelsen til de parasittiske artene. 

I Theocostraca er det flere arter som parasitterer forskjellige rekearter, mens isopodene og hoppekrepsene ofte parasitterer fisk. Et eksempel på en beryktet parasittisk hoppekreps er lakselus Lepeophtheirus salmonis.

Mange arter parasittiske krepsdyr går gjennom både frittsvømmende og fastsittende faser i løpet av livet. I løpet av prosjektet skal man samle inn individer fra begge livsfasene. For noen arter er det ikke kjent hvordan de ser ut i begge livsfaser, så et av målene med prosjektet er å avdekke disse hemmelighetene. For å samle inn dyra skal det brukes tråler og forskjellige bentiske sleder.

I tillegg blir det muligheter for masterstudenter å delta i prosjektet, som et skritt på veien til å bli neste generasjons krepsdyr-taksonomer.