Ichneumonidae er Norges mest artsrike dyrefamilie. Likevel har disse vepsene så langt manglet et norsk navn. Nå er de «døpt» darwinvepser – fordi de spilte en viktig rolle for Charles Darwin.

Darwinvepsene er en stor vepsefamilie, hvor alle artene parasitterer insektlarver- eller pupper eller også edderkopper. Hunnvepsen legger eggene sine i en larve eller puppe, som neste generasjon darwinvepser klekkes fra. Verten går det dårlig med – den dør.

Darwinveps på jakt etter passende larver å legge egg i.

Fikk Darwin til å tvile

Charles Darwin observerte at disse vepsene parasittere sommerfugllarver, noe som fikk han til å tvile på Guds eksistens. Han kunne ikke skjønne hvordan en allmektig og god Gud kunne skape et så stort mangfold av dyr som fortærer levende sommerfugllarver fra innsiden. Dette var en del av Darwins personlige erkjennelse som resulterte i lanseringen av utviklingslæren.

Å tvile på Guds skaperverk var en stor sak på 1860-tallet. En gruppe sammensatt av verdens ledende forskere på Ichneumonidae mener nå derfor at vepsefamilien med rette kan bære Darwins navn.

På tide med et populærnavn

Itoplectis alternans er en darwinveps som blant annet er funnet i Vestby.

I mangel av et anbefalt norsk navn, har Ichneumonidae tidvis blitt kalt «praktvepser» på norsk, men dette har aldri vært et anbefalt populærnavn. Insektforsker Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet mener det er fint om "darwinvepser" nå etableres som navn på denne gruppen.

- Det er viktig endelig å få et godt populærnavn på det som er Norges største dyrefamilie. Dette er samtidig en mulighet til å få et populærnavn akseptert på tvers av språk, noe som er høyst uvanlig, sier Ødegaard.

Darwinvepser i Artsprosjektet

Familien darwinvepser har eksistert siden dinosaurenes tid, og i dag er det kjent rundt 25 000 arter darwinvepser globalt. Det finnes trolig over 60 000, kanskje så mange som 100 000 arter i verden. Nye arter oppdages stadig, slik at antall arter darwinvepser globalt øker med 200 i snitt hvert år.

Norske fagmiljøer har bidratt til denne økningen. Fra 2011 til 2013 ledet Vladimir Gusarov ved Naturhistorisk museum, UiO et prosjekt der målet var å kartlegge forekomsten av darwinvepser. Prosjektet, som var finansiert av Artsprosjektet, fant rundt 100 arter som aldri før var påvist i Norge, hvorav 14 arter aldri før var funnet i verden (nye for vitenskapen). Totalt er det registrert i underkant av 2250 arter i Norge, men vi regner med at det kan finnes oppimot 4000 her i landet.

Kilder

Klopfstein S, Santos BF, Shaw MR, Alvarado M, Bennett AMR, Pos DD, Giannotta M, Florez AFH, Karlsson D, Khalaim AI, Lima AR, Mikó I, Sääksjärvi IE, Shimizu S, Spasojevic T, van Noort S, Vilhelmsen L, Broad GR (2019). Darwin wasps: a new name heralds renewd efforts to unravel the evolutionary history of Ichneumonidae. Entomological communications, 1, 2019: ec01006