Hovedtypen dallandskap omfatter større sammenhengende langstrakte fordypninger i landskapet, som oftest med med U-profil, som i store trekk er skapt av erosjonsprosesser primært knyttet til breer.