Visste du at akkurat nå er minst ett par tusen fremmede arter i bevegelse på vei til Norge? Til vanns, til lands og i lufta. Slik er det hver dag året rundt.

Arter har blitt flyttet eller fulgt med mellom biogeografiske regioner så lenge jordbruksfolk og andre har flyttet på seg. Det vil i praksis si i minst 10 000 år.

De siste 100-150 årene har imidlertid spredningen av fremmede arter økt kraftig, på grunn av økt menneskelig aktivitet på tvers av landegrensene og også innenlands. Spesielt bidrar økt reisevirksomhet og globalisering av handelen til at arter spres til nye områder.

De fremmede artene vi finner i Norge har forskjellig opprinnelse. Mange kommer fra Europa eller Asia, men en del har også sin opprinnelse i Nord-Amerika.

Mange spredningsveier

Fremmede arter spres på en rekke måter, og i realiteten kan nesten enhver menneskelig aktivitet, både på tvers av landegrensene og innenlands, spre arter til nye områder der de ikke hører naturlig hjemme. Vi skiller vanligvis mellom spredning av fremmede arter som skjer bevisst, og spredning som skjer ubevisst.

Når arter importeres til landet for å brukes i jord- og skogbruk eller i hager og parker, er dette en bevisst spredning. Slike arter kan etter en tid rømme eller forville seg ut i naturen, og etablere seg der. En annen form for bevisst spredning er når arter importeres nettopp for å bli satt ut i naturen.

Arter kan også komme til Norge ved ubevisst spredning. Dyr, planter eller ulike organiske materialer som importeres til Norge kan være "forurenset" med fremmede arter i form av sykdommer og parasitter. Det er også vanlig at fremmede arter blir med til Norge som «blindpassasjerer» på mennesker og i bagasje når vi er ute og reiser.

En siste kategori fremmede arter er de som sprer seg til Norge på egen hånd fra et naboland der de tidligere er innført.