Kanadagås.

Kanadagåsa kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og er i dag utbredt over det meste av det norske fastlandet. Arten er vesentlig knyttet til våtmarksområder, både i innlandet og langs kysten. Arten ble introdusert til Norge og andre land først og fremst med et ønske om å øke antall jaktbare arter.

Kanadagås Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Arne Follestad | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.