Boakjølsnegl.

Boakjølsnegl er introdusert til så mange land at den er for kosmopolitt å regne. Den var allerede på slutten av 1800-tallet registrert i enkelte kyststrøk mellom Bergen og Oslo. Den videre spredningen har utvilsomt også skjedd ved menneskets hjelp, og da i første rekke gjennom forflytning av blomster, grønnsaker og jord.

Boakjølsnegl Limax maximus Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.