Arters egenskaper er viktig kunnskap for forvaltning og forskning. Artsdatabanken har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å utrede hva som bør inngå i en nasjonal egenskapsbank. Resultatet kan du lese i denne rapporten (NINA Rapport;1514​)

 

  • Last ned NINA Rapport;1514 Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste (til høyre)