Importerte trær og busker kan inneholde blindpassasjerer. På eiketrær kan det være lett å påvise fremmede gallveps ved å undersøke om greiner og bladverk har galler.

I august 2014 ble det påvist galler fra to arter gallveps på importerte eiketrær fra Tyskland til Tønsberg kirkegård i Vestfold. Det ble ikke funnet larver eller voksne individer i gallene som ble undersøkt, men gallene var ikke vanskelige å legge merke til.

Andricus corruptrix

Galler er funnet på importert eik ved Tønsberg kirkegård i 2014.

Galler av Andricus corruptrix på importerte eiketrær i Norge.

Galler av Andricus corruptrix på importerte eiketrær i Norge.

Andricus kollari

Galler er funnet på importert eik ved Tønsberg kirkegård i 2014.

Denne arten har en spesiell livssyklus ved at den kjønnete generasjonen benytter tyrkisk eik Quercus cerris som vertsplante for sine galler, mens den ukjønnete generasjonen bruker sommereik Quercus robur som vertsplante. Q. cerris er en eikeart som er relativt utbredt på kontinentet, men som hos oss kun finnes som parktrær. 

Vintergallen hos Andricus kollari er på størelse med en stor klinkekule. Her ser man også utgnagshullet til den voksne gallvepsen.

Flere galler av Andricus kollari og Andricus corruptrix ble funnet i Tønsberg i 2014.

Galler av Andricus kollari på importerte eiketrær i Norge.