Gul korallsopp har tilspisset og glatt fot, og fargen er variabelt gul og ofte med lakserosa skjær et stykke nedover greinene.

Denne arten er gul og tilsynelatende anonym, men sammen med jodkorallsopp deler den viktige diagnostiske karakterer, som tilspisset, glatt fot, sterk og karakteristisk lukt og hygrofant/marmorert kjøtt. Typisk for gul korallsopp er også det lakserosa skjæret på greinene og egg-gule greinspisser hos ferske, utvokste fruktlegemer.

Kjennetegn

Gul korallsopp vokser i vifteformete klynger i næringsrike gran- og furuskoger.

Fruktlegemene er middels store og vokser i vifteformete klynger. Foten er glatt og tilspisset mot basis. Fargen er variabelt gul, etter hvert noe varmere gul til eggeplommegul i greinspissene, og ofte med tydelig lakserosa skjær et stykke nedover greinene før fargen blekner til okergul. Kjøttet er hygrofant/marmorert og først skittent grågult (iallfall i foten), aldri rent hvitt. Noen ganger blir kjøttet grålig med alder. Lukten er karakteristisk, og særlig sterk i foten, og er foreslått assosiert med safran, medisin, jodoform eller jordkjeller.

Sporene er 10,7–12,5 x 4,3–5 μm, sylindriske til smalt avlange, mandelformete og med lave, brutte ribber i rader. Hyfene har bøyler, men bøyler mangler stort sett i basalmycelet, som har hyfer med tiltrykte krystaller. Hyfeendene er ofte spydspiss-aktig oppsvulmet.

Habitat og utbredelse

Gul korallsopp vokser i næringsrike gran- og furuskoger, inkludert på yngre plantefelt, og danner ofte store hekseringer. Den er en vanlig art i næringsrike områder i Sørøst-Norge. Utbredelsen ellers er lite kjent på grunn av forveksling med sandkorallsopp Ramaria eosanguinea, men gul korallsopp synes å kunne være en relativt sørlig art. Den svenske utbredelsen er uklar, men den er funnet nord til Jemtland. I Finland er den hittil bare identifisert fra Åland.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-3, T4-C-4, T4-C-7, T4-C-8, T4-C-10, T4-C-11. Arten er funnet i lågurtskog og kalklågurtskog med gran, i bærlyng-lågurtskog og bærlyng-kalklågurtskog med gran og furu og i lyng-lågurtskog og lyng-kalklågurtskog med furu.

Forvekslingsarter

Gul korallsopp ble omtalt som Ramaria flava var. scandinavica hos Bendiksen et al. (2013). Den nært beslektede sandkorallsopp har en mer sitrongul farge enn gul korallsopp, og sjelden laksefarget skjær. Sporene hos sandkorallsopp er også litt kortere og smalere, og basalmycelhyfene har vanligvis færre tynne krystaller (som er typiske for hele R. flava-gruppen) enn gul korallsopp. Formen og lukten er lik for de to artene. Begge har tidligere blitt plassert under en vid R. flava-etikett, som viser seg å være et kompleks av flere arter, der det er funnet et par arter til i Sverige, inkludert en sørlig art som er neotypifisert til R. flava.