Hele familien Pterasteridae, har fått navnet etter ”pterus” som betyr vinge, eller fjær. Ordet gjenspeiler membranen som vever sammen en piggrekke på undersiden, og som kan minne om en vinge. Hele kroppen er også dekket av en membran (supradorsalmembran) som bæres oppe av mange piggklaser (paxiller). Hos Hymenaster pellucidus er piggene nær furen ved sugeføttene (adambulakralen) frittstående, og ikke vevet sammen - som for andre arter i familien Pterasteridae.

Lyserosa eller rødaktig art med en nesten gjennomsiktig supradorsalmembran. På adambulakralen sitter det 2-3 pigger per plate som ikke er vevet sammen med en tynn membran. 

Kjennetegn

Langs siden av munnplatene sitter det 3-5 frie pigger, det vil si at de ikke er vevet sammen med en tynn membran.

Arten ser ut som en gjennomsiktig, femkantet pute, med ”putetrekk” og med mange pigger som stikker opp. Grunnen til dette er de mange klasene med pigger (paxiller) som sitter under ”putetrekket”  (supradorsalmembranen). Det er 2-5 pigger per klase, og membranen er veldig tynn og nesten gjennomsiktig. Arten er rosa, eller rød. På undersiden, langs furen med sugeføttene (adambulakralen) sitter det 2-3 pigger per plate. Disse piggene er ikke vevet sammen med en tynn membran. Langs siden av munnplatene sitter det 3-5 pigger som heller ikke er vevet sammen med en tynn membran. Arten kan bli ca. 30 cm i diameter.

Utbredelse

Arten er funnet fra 83-3239 m dyp (Clark & Downey 1992; Anisimova & Cochrane 2003).  Den er registrert fra Møre og Romsdal til Finnmark, Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya, Frans Josefs land (Gulliksen m.fl. 1999; Brattegard 2001; Anisomova & Cochrane 2003; www.mareano.no).

Arten er sirkumboreal, og finnes i Vest-Atlanteren sør til nordlige Sør-Amerika, i Øst-Atlanteren sør til Portugal. Også Øst-Stillehavet sør til Panama (Clark & Downey 1992; www.marinespecies.org).  

Levesett

Mageinnhold hos dypvannsarten Hymenaster viser funn av sediment (Jangoux & Lawrence 1982). Andre arter i familien Pterasteridae spiser bl.a. svamp.

Det som er spesielt med hele denne familien med sjøstjerner er at de har en tynn membran på oversiden av kroppen, en supradorsalmembran. Befruktede egg plasseres under denne membranen, og ligger trygt og godt der til de klekker.

I en studie fra Færøyene ble Hymenaster pellucidus funnet ved 687 m dyp, og i temperaturer på 0.58°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

Artene innen familien Pterasteridae likner hverandre, men Hymenaster pellucidus kan skilles fra de andre ved at piggene nær furen ved sugeføttene (adambulakralen) er frittstående, og ikke vevet sammen med en tynn membran, som hos de andre artene.