Rhizocarpon malenconianum er en parasitt på skorpelavslekten Diploschistes. Den danner ikke et eget thallus, og er kun synlig som svarte apothecier på verten. Arten forekommer i tørre områder rundt den nordlige halvkule og er i Norden kun kjent fra én lokalitet i steppelignende vegetasjon i Vågå.

Morfologi

Thallus mangler hos denne arten. Arten er ikke lichenisert og vokser i thallus til Diploschistes-arter.

Apotheciene er opp til 0,8 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde til noe uregelmessige, svakt til sterkt konvekse og snart uten kant. Excipulum er dårlig utviklet. Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (hypothecium K–). Hymeniet er blekt brunt til fargeløst. Epihymeniet er mørkt brunt og blir rødt når K tilføres (epihymenium K+ rødt). Det er noen få, spredte krystaller i apotheciet. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er (1–) 3-septerte (–submuriforme), mørkebrune og måler 15–22 × 7–9 µm.

Kjemi

Lavsyrene i denne arten er ikke undersøkt.

Habitat

Rhizocarpon malenconianum vokser parasittisk i thallus til Diploschistes-arter på kalkrik jord i åpne, eksponerte habitater. Den er svært sjelden og kun kjent fra Vågå.

Kommentar

Arten er den eneste ikke-licheniserte kartlav i Norge.

Forvekslingsarter

Det er ingen åpenbare forvekslingsarter.