Rhizocarpon infernulum er i Norge lite samlet og dårlig forstått. Den står nær sildrekartlav, og skilles fra denne hovedsakelig ved å ha mindre sporer.

Morfologi

Thallus er oppsprukket til areolert, og blir opp til 2 cm diameter. Hypothallus er dårlig utviklet og er svart. Areolene blir opptil 0,4 mm i diameter, er mellombrune til grålige og matte. Areolene er hovedsakelig sammenstilte, kantete og flate til svakt konvekse. Margen reagerer ikke med KI (KI–).

Apothecier blir opptil 0,5 mm i diameter, er svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er hovedsakelig runde eller ofte noe kantete, vedvarende flate og med en smal og vedvarende kant. Excipulumet er gjennomgående brunsvart eller lysere brun i indre del, mangler krystaller og reagerer ikke når K tilføres (excipulum K–). Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst. Epihymeniet er grønt, inneholder ikke krystaller og reagerer ikke når K tilføres (K–). Parafysene har en skarpt avgrenset mørkebrun kappe i apikalcellen. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 1-septerte, vedvarende fargeløse og måler 15–19 × 7–10 µm. 

Kjemi

Arten inneholder ingen lavsubstanser eller sjelden stictinsyre. Fargereaksjoner: Margen vil enten ikke reagere hverken ved tilførsel av PD eller K, eller kan sjeldent reagere orange når PD tilføres og gul når K tilføres. Reagerer aldri når C tilføres (marg PD– og K–, eller sjelden PD+ orange og K+ gul, C–).

Habitat

Liten sildrekartlav er svært sjelden samlet, og kun på Vestlandet og i Nord-Norge.

Kommentar

Arten skiller seg fra sildrekartlav, R. hochstetteri, hovedsaklig ved å ha mindre ascosporer, men også thallus og apotheciene er mindre. Den er svært sjelden samlet, men kan være oversett.

Forvekslingsarter