Røsslyngedderkopp er en av våre vanligste ullspinnedderkopper. Den kan gjenkjennes på at den har fem gråfargete hårstriper på hodet.

Kjennetegn

Røsslyngedderkopp er en liten, ca. 3 mm lang, cribellat edderkopp. Det betyr at den har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene, samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Den har brunsort kropp og fem mer eller mindre synlige gråfargete hårstriper på hodet. For å skille arten fra de andre i familien må man studere genitaliene.

Levested og økologi

Røsslyngedderkopp lager ofte nettet sitt i røsslyng, døde planter eller i tuppen av furugreiner. Voksne individer kan sees fra vår til sen sommer.