Cunctochrysa albolineata påtreffes særlig i lysåpne løvskoger.

Kjennetegn

Hodet er gul- eller blekgrønt med 1–2 små, svarte flekker eller streker foran hvert øye, den forreste langs kanten av clypeus. Maxillepalpene er alltid mer eller mindre mørke på utsiden/oversiden. Antennene er gulaktige innerst og en anelse mørkere mot spissen. Både for- og bakkroppen blekt grønne med en gulhvit midtstripe. Arten har, i likhet med Chrysopa perla, stankkjertler på forkroppen. Forvingene er ganske smale og med lysegrønne lengderibber, mens de fleste tverribber er delvis svarte, men disse falmer helt på eldre spritmateriale. Den basale tverribben kan gå ut fra svært nær spissen av den ganske lille intramediancellen i forvingen og kan da minne litt om Peyerimhoffina. Beina er grønne, og klørne har utvidelse ved basis. Forvingelengde 11–14 mm.

Forvekslingsarter

C. albolineata kan lett forveksles med Chrysotropia ciliata. Denne mangler imidlertid de små, svarte flekkene foran øyene. C. ciliata kan dessuten kjennes på de meget lange, artskarakteristiske hårene på costa. Disse kan imidlertid lett falle av på døde dyr. Hårene på tverribbene i costalfeltet er også lange og peker i begge retninger, hvorved de ofte "overlapper" med hårene fra naboribben. Hos C. albolineata er hårene på costa meget korte og hårene på tverribbene i costalfeltet er så korte at de ikke "overlapper" med eventuelle hår fra naboribben som peker inn mot vingebasis (hvilket det er sjelden at noen gjør). C. albolineata kan muligens også forveksles med Chrysoperla carnea, men denne mangler de små, svarte flekkene foran øyene.

Levevis

Levestedene er lyse løvskoger, trær og busker langs markskiller, i parker og i hager. Den finnes ofte på eik, lind og hassel, men også på en lang rekke andre arter. De voksne kan også fly inn i hus. Larvene spiser bladlus og mange andre slags små insekter, mens de voksne lever av pollen. Arten kan bankes fra trær og busker, og den kommer også til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene enkeltvis på kanten eller undersiden av blader, og eggene henger i en ganske kort, tynn tråd. De klekkes i løpet av et par uker, og etter det følger tre larvestadier. I alle stadier dekker larvene seg til med planterester og rester av små byttedyr. Den utvokste larven (prepuppen) overvintrer i en kokong, og den forpupper seg påfølgende vår. Puppetiden varer et par uker, og de voksne dyrene kan ses på vingene fra sist i mai til midten av august. Det er én generasjon i året, noen steder muligens to.

Utbredelse

C. albolineata er kjent fra flere lokaliteter i det sørlige Norge. Første funn var 29. juni 1847, da Siebke fant den i Tøyenhagen i Oslo. Den er utbredt i Danmark og i de sørlige delene av Sverige og Finland. Arten er registrert i det meste av Europa, og utbredelsen strekker seg videre østover gjennom Asia til Korea.