Sialis lutaria er en av de to vanlige mudderflueartene i Norge, kjent fra alle våre 19 fylker. En må undersøke genitalier for å skille den fra S. fuliginosa.

Kjennetegn

Arten har mørkebrunt til svart hode og kropp, med lange, trådformede antenner. Vingene er ensfarget mørkebrune, men ribbene er litt mørkere enn vingemembranen. Kjønnene er nesten like, men hunnen er som regel litt større enn hannen. Forvingelengde 10–16 mm. Larven er langstrakt med lysebrune eller mørkebrune farger. Det mest karakteristiske er et mørkt bånd som går fra øyet og skrått bakover mot midten av hodet. I siste larvestadium måler larvene 12–20 mm (uten haletråden). På levende materiale skal larven av S. luteria kunne skilles fra S. fuliginosa også i felt, se denne.

Forvekslingsarter

Levevis

Sialis lutaria kan finnes ved mange typer vannforekomster, som dammer, tjern, innsjøer og sakteflytende elver og bekker. Her sitter de voksne dyrene ofte på høyvokst vegetasjon i eller tett ved vannet. Som voksen lever dyrene som regel kun i noen få dager, og de tar sjelden føde til seg. Man ser dem imidlertid av og til søke til blomster og spise pollen. Arten er fremme på dagtid, særlig i solskinn. Larvene kan treffes både i grunne og dype vannforekomster, de har blitt funnet ned til 14–18 meters dyp, i både stillestående og rennende vann. En undersøkelse i det nordlige Fennoskandia viste imidlertid at ingen mudderfluelarver, uansett art, kunne finnes dypere enn ca. 3,5 m (Yakovlev 2009). De kan også finnes i noe forurenset vann. Larvene spiser fåbørsteormer, snegler, mygglarver og mange andre små vanndyr.

Livssyklus

Arten flyr fra sist i april og frem til begynnelsen av juli. Seneste funn ser ut til å være en hann i Grane kommune i Nordland 11. juli. Paringen skjer ganske kort tid etter klekkingen, og hunnen legger eggene på vegetasjonen langs vannkanten eller på takrør og andre sumpplanter ute i vannet. Eggene, som legges i tette klaser, er lette å finne, og de klekkes etter noen få uker. Larvene lever først i vannoverflaten mellom vannplanter, men snart søker de ned på bunnen, hvor de oppholder seg mellom råtne plantedeler eller nede i selve mudderet. Larven bruker normalt to år på utviklingen, og gjennomgår i alt ti larvestadier. Når larven er klar til å forpuppe seg på våren, kryper den opp på bredden og forpupper seg i en liten hule i fuktig jord tett ved bredden. Puppestadiet varer 2–3 uker, hvoretter puppen graver seg opp til overflaten og forvandler seg til det voksne insektet.

Utbredelse

Arten er funnet i så godt som alle deler av både Norge og Norden (utenom Island). Ellers i Europa er den utbredt fra de Baltiske stater, Tyskland og Nederland sørover til Alpene, og med noe få funn utenom dette, som i bl.a. Storbritannia og Spania.