Kantet kulekreps skiller seg fra de øvrige kulekrepsartene ved sitt mer eller mindre trekantete utseende. Den er relativt sjelden med en spredt forekomst i Norge og synes å trives best på sandstrender.

Nøkkelkarakterer

Kantet kulekreps Chydorus gibbus skiller seg fra de øvrige kulekrepsartene (Chydorus sp.) ved at fasongen på ryggskjoldet er mindre ovalt og har et mer eller mindre trekantet utseende. Som hos vanlig kulekreps C. sphaericus, er bakkroppen kort med noe grovere tenner enn det vi finner hos vanlig kulekreps. Fargen er hovedsakelig brun, noen ganger med islett av rødt eller grønt.

Hunn: Lengde 0,5–0,6 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Kantet kulekreps er relativt sjelden (1 %) og har en spredt forekomst i Norge. Den er ikke registrert i Trøndelag eller i Nordland. Selv om de fleste funnene er gjort i lavlandet (<300 moh.), er den også funnet over tregrensen. Mange funn er gjort fra sandsubstrat i litoralsonen til innsjøer og den er ikke funnet i små pytter og dammer. pH i funnlokalitetene varierer fra 5,3 til 7,8. Den er registrert i brakkvann (957 mS/m) og arten synes således å være tolerant for elektrolyttrikt vann.

Forvekslingsarter