Smalstyltekreps er karakterisert ved sin lange og smale bakkropp. Den er funnet i et begrenset antall næringsrike vann øst for Oslo der den lever inne i vannvegetasjonen.

Nøkkelkarakterer

Smalstyltekreps Camptocercus lilljeborgi er lik slektningen bredstyltekreps Camptocercus rectirostris ved at den har den samme ovale formen der fremre hodeparti (rostrum) er mer fremoverrettet enn hva som er tilfelle hos andre arter i familien Chydoridae. På undersiden av ryggskjoldet er det i bakkant 2–3 adskilte tenner. Bakkroppen er lang og tynn og smalner av i mot enden, og til forskjell fra bredstyltekreps som har <20 tenner på bakkroppen, finner vi alltid >20 tenner hos smalstyltekreps. Den har en lys gul farge.

Hunn: Lengde 0,9–1,0 mm

Hann: Lengde 0,7–0,9 mm

Økologi og utbredelse

Smalstyltekreps er en litoral art som ernærer seg som skraper. Den er funnet i et begrenset antall vann øst for Oslo. Med få unntak ligger vannene i marine sedimenter. Den er ikke funnet i små dammer og pytter (<0,1 ha). Smalstyltekreps er assosiert med forskjellig vannvegetasjon og er sjelden på sand/steinbunn. Med ett unntak varierer pH i funnlokalitetene mellom 6,0 og 8,2 og den er mest vanlig i elektrolyttrikt vann (>10 mS/m).

Forvekslingsarter