Hydrakreps lever som ektoparasitt på hydra. Den sitter festet på vertsdyret ved hjelp av kraftige klør på 1. benpar. Den er mest vanlig på Sørøstlandet.

Nøkkelkarakterer

Hydrakreps Anchistropus emarginatus ligner på artene innen slekten Chydorus ved at formen er tilnærmet rund. Den skiller seg imidlertid fra disse ved at undersiden av ryggskjoldet har en meget karakteristisk form. Foran på undersiden av dyret finner vi en påfallende innskjæring i ryggskjoldet. Forkanten av hodet (rostrum) er tynt og langt og peker bakover. Første benpar har kraftige klør. Fargen varierer fra kraftig gul til brun.

Hunn: Lengde 0,4–0,5 mm

Hann: Lengde 0,3–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Hydrakreps er en litoral art som er funnet i 1,4 % av lokalitetene. Den er ikke funnet på Vestlandet og i fra Nord-Norge foreligger det kun ett funn fra Øvrevatn i Porsanger. Flest funn er gjort på Sørøstlandet, de fleste under 300 moh. Høyestliggende funnlokalitet er Tunsennvatnet, vest av Nesbyen, 902 moh. Hydrakreps mangler i de minste lokalitetene (<0,1 ha). Den lever som ektoparasitt på Hydra sp, og sitter festet på vertsdyret ved hjelp av de kraftige klørne på 1. benpar. Med unntak av et funn gjort ved pH 4,8, er resten fra vann med pH 6,0–7,4 og ledningsevne 1,6–25 mS/m.

Forvekslingsarter