Ryggtornkreps er kort og tykk og med en karakteristisk torn midt oppe på ryggskjoldet, noe som gjør arten lett å identifisere. Den er mest vanlig i større innsjøer og synes å være relativt tolerant til variasjoner i miljøforhold.

Nøkkelkarakterer

Ryggtornkreps Drepanothrix dentata er kort og tykk og nesten rund sett fra siden. Omtrent midt på oversiden av ryggskjoldet har den en karakteristisk torn som gjør at arten er lett gjenkjennbar. Sett fra siden har den et stort hode og liksom hos bruntvannskreps Achantoleberis curvirostris er hodet bøyd ned og fram og ender i en tilnærmet spiss snute (rostrum). Bakkroppen er veldig liten og har en fasong som er karakteristisk for slekten Lathonura. Bakkroppskloa er vanskelig å se dersom en ikke dissekerer dyret. Ryggtornkreps har en farge som kan variere fra grått til gulgrønt. Om sommeren kan den være mer eller mindre transparent.

Hunn: Lengde 0,3–0,9 mm

Hann: Lengde 0,4–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Ryggtornkreps er en strandlevende makrofiltrerer. Den er funnet i 2,5 % av de undersøkte lokalitetene og med unntak av nordvest-landet har den en spredt forekomst i hele Norge, og er funnet fra havnivå og opp 1138 moh. Den er mest vanlig i større innsjøer (>100 ha) og er relativt tolerant med hensyn til surt vann pH (4,6–7,7). Elektolyttinnholdet i funnlokalitetene varierer.