Smaløyedovendafnie er lett å identifisere ved at punktøyet er langt og smalt. Den er en vanlig art med en vid utbredelse i Norge og er ofte en av de første artene til å kolonisere nyetablerte vannforekomster.

Nøkkelkarakterer

Smaløyedovendafnie Simocephalus vetulus har et relativt lite hode som er markert adskilt fra ryggskjoldet ved en innbuktning på ryggsiden. Ryggskjoldet er på det høyeste litt før midten. Det sikreste kriteriet til identifisering er punktøyet, som hos smaløyedovendafnie er langt og smalt og ikke mer eller mindre sirkulært slik som hos mosedovendafnie S. serrulatus og møkkadamdovendafnie S. expinosus. Hos unge individer kan dette være litt mindre tyddelig. Smaløyedovendafnie er mer transparent enn sine to slektninger, av og til med et snev av grønn eller brun farge.

Hunn: Lengde 1,3–3,8 mm

Hann: Lengde 1,1–1,3 mm

Økologi og utbredelse

S. vetulus er en strandlevende makrofiltrerer som har en vid utbredelse i Norge og er funnet i mer enn 13 % av vannforekomstene. Den er kjent som en tidlig kolonisator av nyetablerte vannforekomster. Den er desidert vanligst under 500 moh., selv om den er funnet helt opp til 1253 moh. Flest funn er gjort i små pytter og dammer, men den fins også i strandsonen til større innsjøer. Sjansen for at den er til stede øker betraktelig når pH>7,0. Ledningsevnen i funnlokalitetene kan variere mellom 0,7 og 84 mS/m.

Forvekslingsarter