Mosedovendafnie har et lite og tilspisset hode der det sitter 2–4 små tenner foran i pannebrasken. De fleste funnene av arten stammer oftest fra små myrtjern i områdene rundt og sørøst for Oslo.

Nøkkelkarakterer

Mosedovendafnie Simocephalus serrulatus kan skilles fra slektningene smaløyedovendafnie S. serrulatus og møkkadamdovendafnie S. exspinosus ved at hodet er lite og mer tilspisset med 2–4 små tenner i forkant. Liksom hos møkkadamdovendafnie er punktøyet mer eller mindre sirkulært og ikke langt og smalt som hos smaløyedovendafnie. Den bakre delen av ryggskjoldet munner ut i en sagtagget utvekst. Bakkroppskloa har ingen børster ved basis likt det vi finner hos møkkadamdovendafnie. Fargen til mosedovendafnie kan variere fra gulaktig blått til brunt, av og til med et anstrøk av grønt.

Hunn: Lengde 1,0–2,5 mm

Hann: Lengde 0,7–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Mosedovendafnie er funnet i mindre enn 2 % av lokalitetene. Den er ikke funnet på Sørlandet, Vestlandet eller i de to nordligste fylkene. Flest funn er gjort rundt og sørøst for Oslo, og med ett unntak (382 moh.), fra lokaliteter <230 moh. Selv om arten er assosiert med dammer og små myrtjern, kan pH og ledningsevne i funnlokalitetene variere.

Forvekslingsarter