Kjempedafnie er stor og rød og med en meget karakteristisk bakkropp som skiller den lett fra andre dafnier. En sjøsaltpåvirket dam er en typisk funnlokalitet.

Nøkkelkarakterer

Liksom møkkadamdafnie Daphnia pulex har også kjempedafnie D. magna en kort og bred kropp med en kort nål i bakkant. På undersiden av ryggskjoldet er det en gruppe med 20–25 lange hår. Den usymetriske bakkroppen til kjempedafnie skiller seg klart fra de øvrige dafniene. Der bakkroppen danner en vinkel på 45 % hos kjempedafnie finner vi  to grupper med ca 10 grove tenner. Som hos møkkadamdafnie har også kjempedafnie et varierende antall pigger nær basis av bakkroppskloa. Kjempedafnie har samme rødfarge som møkkadamdafnie.  

Hunn: Lengde 2,9–6,0 mm

Hann: Lengde 2,2–3,5 mm

Økologi og utbredelse

De fleste registreringene av kjempedafnie er gjort i Trøndelag. Den er i tillegg funnet i Oslo (Hovindammen) samt i to grunne dammer på Røst (Lofoten, Nordland fylke). Disse var sterkt påvirket av både sjøfugl og sjøsalt. I tillegg til at de hadde et høyt næringsinnhold var pH>7,0. I forbindelse med Forskningsrådets skolekampanje i 2013, da det ble satt fokus på finne dafnier i dammer, lyktes det ikke å finne arten.