Spisshjelmdafnie, som er den minste av dafniene i Norge, har et langt spisst hode som mangler punktøye. Den er vanlig i næringsrike vann i lavlandet, og er aldri funnet nord for Lillehammer.

Nøkkelkarakterer

Spisshjelmdafnie Daphnia cucullata er den minste av dafniene, det vil si at den er enda mindre enn hjelmdafnie Daphnia cristata. Den er karakterisert ved at den mangler punktøye (oscellus) og har et hode som ender opp i en ekstremt lang spiss, noen ganger litt bakoverbøyd. Hos både spisshjelmdafnie og hjelmdafnie er børstene på 1. antennepar det eneste som synes. Til forskjell fra hjelmdafnie har spisshjelmdafnie en børste som sitter ved basis til det første segmentet av det 2. antenneparet. Dette er det sikreste kriteriet for å skille de to artene. Spisshjelmdafnie er mer eller mindre gjennomsiktig.

Hunn: Lengde 0,6–1,7 mm

Hann: Lengde 0,6–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Spisshjelmdafnie er funnet i planktonet i 3 % av de undersøkte vannene. Alle funnene er fra den sørlige landsdelen med flest fra det sentrale Østlandet, men også flere fra Jærområdet. Spisshjelmdafnie er en typisk lavlandsart, og med unntak av ett funn er alle gjort <300 moh. Den er mest vanlig i næringsrike vann (ledningsevne>10 mS/m), ofte karakterisert med tette fiskepopulasjoner. Den er aldri funnet når pH<6.

Forvekslingsarter