Slekten Leptogaster (gressrovfluer) består av 17 arter i Europa hvorav to arter forekommer i Norge, lang gressrovflue Leptogaster cylindrica og flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Midtøsten og Nord-Afrika. 

De norske gressrovfluene er meget elegante rovfluer. De er lange og spinkle. Artene kan skilles fra hverandre ved at lang gressrovflue har en sammenhengende mørk stripe langs oversiden av bakkroppen (abdomen), mens denne er brutt hos flekkgressrovflue og medfører at bakkant av bakkroppsleddene har lyse bånd. I tillegg har lang gressrovflue gul behåring i bakkant av hodet, mens flekkgressrovflue har mørk.

Artene i denne slekten er knyttet til habitater dominert av gress, gjerne med høytvoksende gressarter. Artene kan også finnes i skogkanter. Gressrovfluene jakter trolig aktivt ved å fly sakte rundt i gressvegetasjonen på jakt etter byttedyr. Byttedyr består hovedsakelig av mindre fluearter (Diptera), men også bladlus (Aphidoidea), dvergsikader (Cicadellidae) og edderkopper (Araneae) står på menyen.