Slekten Laphria består av ca. 25 arter i Europa hvorav to arter forekommer i Norge. Dette er gulhåret rovflue Laphria flava og pukkelrygget rovflue Laphria gibbosa. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Midtøsten og Nord-Afrika.

Artene i slekten Laphria er store og meget robuste rovfluer. De kan minne om humler eller bier og de kan bli opptil 3 cm lange. Disse karakteristiske artene ar ingen reelle forvekslingsarter innen rovfluene og kan kun forveksles med visse arter av humler og bier.

Disse rovfluene har trelevende larver som lever som rovdyr på blant annet larver av trebukker. De voksne individene sitter ofte eksponert på solvarme utkikksposter som trestammer, stolper, steiner o.l. Herfra utfører de bakholdsangrep på byttedyr som kommer innenfor rekkevidde. Byttedyrene består av en rekke forskjellige insekter og det er til og med registrert at disse artene kan angripe øyenstikkere.