Slekten Asilus er en liten slekt og består av kun to arter i Europa hvorav én art finnes i Norge. Dette er vepserovflue Asilus crabroniformis. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Midtøsten.

Arter i denne slekten er meget iøynefallende. Vepserovflue er stor (opptil 3 cm lang) og den har umiskjennelige fargetegninger. Arten ligner den store vepsen geithams Vespa crabro og kan lett forveksles med denne eller andre store vepsearter. Arten trives på tørre og soleksponerte områder. Den krever sandholdige habitater og er i tillegg også registrert fra glissen og tørr furuskog, trolig på sandholdig mark. Arten er avhengig av beite da larven utvikler seg i ekskrementer fra kyr.

Vepserovflue lever som rovdyr, først og fremst på billelarver (Coleoptera), i de tørre ekskrementene. Den voksne fluen jakter fra bakkenivå eller fra lave utkikksposter. Vår ensete representant i denne slekten er ansett å være utdødd fra vår fauna.