Klippeblæremose er en relativt stor blæremoseart som vokser tiltrykt på berg og trestammer. Den er foreløpig ikke påvist i Norge, men kan tenkes å forekomme på Vestlandet siden den finnes på Færøyene og i Storbritannia.

Kjennetegn

Skudd sett fra undersiden, med bukblad og relativt liten lillelobe.

Klippeblæremose er en av de større artene i denne slekta i Nord-Europa. Den kjennetegnes av de brede bukbladene som er tre ganger bredere enn stammen, og den langsmale ventrale loben. Fravær av ocelli (forstørrede celler) skiller klippeblæremose fra den nærstående og svært vanlige arten matteblæremose. Klippeblæremose har en gul-, rød-, eller svartbrun farge og vokser i løse til tiltrykte rosetter.

Økologi

Arten vokser på blokker eller berg på middelsrik berggrunn. Mange av voksestedene ligger nær havet.

Utbredelse

Arten er endemisk for Europa og forekommer langs Atlanterhavskysten. Den er ikke påvist i Norge, men er funnet på Færøyene og i Storbritannia.

Forvekslingsarter