Parasittvepser er en stor og artsrik gruppe som vi har svært lite kunnskap om i Norge. Mange er svært små arter som legger eggene sine i andre insekter. Parasittvepsen spiser opp verten sin fra innsiden og verten dør når larvene klekkes. Parasittvepser brukes derfor i biologisk bekjempelse av skadeinsekter.

Prosjektet har fokusert på elleve ulike familier av vepser som parasitterer de aller minste nebbmunnene (Hemiptera), som mellus (Aleyrodoidea), bladlus (Aphidoidea), skjoldlus (Coccoidea), furu- og granbarlus (Phylloxeroidea) og plantesugere (Psylloidea). Dette er grupper av nebbmunner som er kjent for å bli angrepet av parasittiske vepser.

En viktig metode for å skaffe ferskt materiale av parasittvepser har vært å samle inn bark, kvister og blader med kolonier av insektsverten for videre klekking på laboratoriet. På denne måten avdekkes viktig biologisk informasjon om både vertsarter og parasitter. Materialet som er undersøkt kommer fra hele landet, men mesteparten er fra Sør-Norge og spesielt området rundt Oslofjorden. Klekkingen er hovedsaklig utført fra forskjellige arter av skjoldlus samlet inn fra gran, furu, selje. krypvier, osp, hengebjørk, blåbær, tyttebær, melbær, blokkebær, rørkvein og rosearter. Det er også samlet inn mellus fra plantearter som skvallerkål, vivendel, selje og vendelrot.

Det er påvist 108 nye arter av parasittiske vepser for Norge, pluss syv nye for Europa og 18 nye for vitenskapen innenfor familiene Encyrtidae, Aphelinidae, Signiphoridae og Braconidae. Det er også funnet seks nye arter for Norge i underordenen plantelus (Sternorrhyncha) og to nye arter av gallmygg (Diptera, Cecidomyiidae).

Prosjektet har tilført kunnskap om fytofager og parasitoider, og gitt en begynnende oversikt over interaksjoner mellom disse gruppene i Norge. På verdensbasis benyttes mer enn 400 arter fra familiene Encyrtidae og Aphelinidae til biologisk kontroll av plantelus (Sternorryncha), fortrinnsvis i drivhus. Bedre kunnskap om disse vertsorganismene og deres parasitoider er derfor svært viktig.

Innsamlingsmetoder

Malaise-telt, håving, gule fat, klekking av egg i plantemateriale. Materiale fra gassing av trekroner er også inkludert.

Publikasjoner

Hansen LO og Japoshvili G (2018). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway VII. Norwegian Journal of Entomology 65, 101–107. (1.6 MB)
Japoshvili G og Hansen LO (2017). Chalcid wasps of the family Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Oslo Municipality, Norway, with description of a new species. Norwegian Journal of Entomology 64, 53–60 (3.4 MB)
Hansen LO, Thuróczy CK og Japoshvili G (2012). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway, with additional information on host associations. Norwegian Journal of Entomology 59, 72–77. (305.2 KB)
Hansen LO og Japoshvili G (2013). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway III. Norwegian Journal of Entomology 60, 196–200. (1016.7 KB)
Hansen LO og Japoshvili G (2015). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway V. Norwegian Journal of Entomology 62, 104–109. (1.3 MB)
Japoshvili G og Hansen LO (2013). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway II. Norwegian Journal of Entomology 60, 68–72. (197.4 KB)
Japoshvili G, Hansen LO og Guerrieri E (2013). The Norwegian species of Copidosoma Ratzeburg (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) Zootaxa 3619 (2): 145–153 (875 KB)
Japoshvili G og Hansen LO (2014). Revision of the genus Aphelinus Dalman (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) in Norway with descriptions of 3 new species. Turk J Zool 38: 552-558 (429.9 KB)
Japoshvili G og Hansen LO (2014). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway IV. Norwegian Journal of Entomology 61, 180–185. (1.2 MB)
Japoshvili G og Hansen, LO (2015). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway VI. Norwegian Journal of Entomology 62, 174–179. (1.4 MB)
Japoshvili G, Hansen LO og Sørlibråten O (2015). New records of Aphelinidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway, with additional information on host associations and description of a new species. Norwegian Journal of Entomology 62, 110–116. (1.4 MB)
Magnussen T og Hansen LO (2014). Panaphis juglandis (Goeze, 1778) and Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera, Aphididae) in Norway – two aphid species associated with common walnut (Juglans regia L.). Norwegian Journal of Entomology 61, 186–189. (1.9 MB)