Alkefuglene er blant de mest typiske sjøfuglene i Norge. De tilbringer hele livet i marine områder, legger kun ett egg (med unntak av teist), blir sent kjønnsmodne og voksenfuglene lever lenge. De er karakterfugler i fuglefjellene i Norge.